Vineyard

  » Inici

  » Qui som

  » Serveis

  » Contacte/PressupostosServeis

Traduccions de textos

Idiomes d'origen: català, castellà, francès, alemany i anglès

Idiomes de destinació: anglès i alemany

Altres idiomes: per projectes que ho requereixin, tenim contactes amb traductors professionals nadius d’altres idiomes europeus (p.ex. traduccions al castellà, català, francès o italià).

Traducció de tot tipus de documents (informes, comunicacions, catàlegs, presentacions, estudis, webs...) de diferents temes, però especialment en els següents àmbits i sectors:

  • agroalimentari
  • comerç
  • humanitats i ciències socials
  • immobiliari
  • indústria i energia
  • jurídic
  • medi ambient
  • publicitat
  • turisme i cultura

Interpretació

La Susanne Schmelzer també ofereix els seus serveis com a intèrpret (consecutiu i d’enllaç: català, castellà, alemany i anglès), a la demarcació de Tarragona.


This site is © Mike Holt 2010, All Rights Reserved
Website templates